Met de dienst Solutions komt Yourin tegemoet aan specifieke noden die leven in onze corebusiness: events en jongeren. 

  • Yourin ontwikkelde de applicatie CheckID. CheckID is een veiligheidsbandje met een QRcode die gekoppeld is aan een applicatie en webplatform met diverse functies. Meer info? Klik hier 
  • In 2016 ontwikkelde Yourin Kamp.shop, een webplatform voor kamporganisatoren en ouders die een kamp willen boeken. Kamp.shop zorgt ervoor dat kamporganisatoren een eigen gepersonaliseerde webpagina kunnen aanmaken waarop ouders kampen kunnen boeken. Het webplatform biedt een totaalpakket voor kamporganisatoren. Ouders kunnen anderzijds Kamp.shop gebruiken als zoekmachine voor leuke kampen. 
  • Afgelopen festivalzomer lanceerde Yourin Festivaladvisor. Een webplatform waarop festivalbezoekers festivals kunnen beoordelen
  • Yourin lanceert in 2017 de playlet. Een stoepuitbreiding die ervoor zorgt dat kinderen in de stad een tijdelijke speelruimte hebben.

CheckID is een veiligheidsbandje met een QRcode die gekoppeld is aan een applicatie en webplatform met diverse functies:

  • Registratie van kinderen die aankomen of vertrekken op kamp. Kamporganisatoren hebben op elk moment zicht op de aan- of afwezige kinderen. In de backoffice van de app en het webplatform kunnen ze nagaan welke kinderen aanwezig zijn, welke allergieen deze kinderen hebben, of ze de factuur al betaald hebben,…
  • Communicatie met ouders: ouders kunnen nagaan wanneer hun kind aankomt of vertrekt op kamp. Wanneer de QRcode van hun kind gescand wordt, krijgen ze namelijk een pushberichten op de smartphone. Ouders kunnen via het online webplatform en de app van CheckID ook communiceren met de kamporganisator en omgekeerd.
  • Veiligheid: Wanneer de QRcode wordt uitgelezen door een van de animatoren die gekoppeld zijn aan het kind, kan deze animator alle belangrijke medische gegevens zien van het kind. Daarnaast kan eender welke QRscanner de QRcode inscannen, dan komt enkel de basisinformatie te voorschijn: naam van het kind, contactgegevens van de ouders of organisatie.
  • Dataverzameling en automatische facturatie: CheckID geeft via de backoffice voor organisaties tal van nuttige informatie weer (leeftijdsverdeling van de kinderen, verhouding jongens-meisjes, welke kampen werden het meest bezocht,...). Daarnaast kan het systeem automatisch facturen bezorgen aan de ouders op basis van de checkIDregistraties. 

Naast de solution ‘CheckID’, ontwikkelt Yourin in 2016 ook Kamp.shop

Kamp.shop is een webplatform voor kamporganisatoren en ouders die een kamp willen boeken. Kamp.shop zorgt ervoor dat kamporganisatoren een eigen gepersonaliseerde webpagina kunnen aanmaken waarop ouders kampen kunnen boeken. 

Het webplatform biedt een totaalpakket voor kamporganisatoren. Ouders kunnen anderzijds Kamp.shop gebruiken als zoekmachine voor leuke kampen.

Een Belgisch festival beoordelen of festivalervaringen delen? Het kan vanaf heden op het online platform ‘Festivaladvisor.be’. 
Tot op heden was het niet mogelijk om meningen of frustraties over festivals te delen op één online platform, de website festivaladvisor brengt hier verandering in.

Yourin wil met dit initiatief een hiaat in de festivalmarkt vullen en tracht met dit online platform kleinere festivals meer in de picture te zetten.
Daarnaast kunnen festivalorganisatoren die  extra inzetten op hygiëne, inkleding, beleving,… via dit platform nagaan of hun inzet gewaardeerd wordt door bezoekers.

Een playlet is een stoepuitbreiding die extra speelruimte biedt voor kinderen in de stad. Concreet wordt zo'n playlet geïnstalleerd op ruimtes die normaal fungeren als parkeerplaatsen voor auto's of bussen. Een playlet neemt ongeveer twee tot 3 parkeerplaatsen in beslag.


Onze playlet is speciaal ontworpen voor kinderen. Het biedt een plek in de stad waar kinderen even kunnen spelen en zich uitleven. Ouders kunnen ondertussen op adem komen. Onze playlet bieden een plaats in de stad waar de kinderen zich even kunnen uitleven om daarna verder te gaan met mama en/of papa op hun avontuur. 

Meer info over de playlet? Contacteer ons via info@yourin.be